คลื่นอีเลียต Elliott Wave ไฉนจึง (ไม่!) สำคัญ เรียนElliott Wave กันไปทำไม ?เรียนElliott Wave กันไปทำไม...เรียนแล้วได้อะไร ?“ หากไม่ประสบปัญหาในการเทรด ผมจะไม่มีวันศึกษา

ทฤษฎี Elliott Wave อย่างแน่นอน ”Elliott Wave
Ralph Nelson Elliott is the father of the Wave


ศาสตร์ที่ว่าด้วยการอธิบาย การเคลื่อนที่ของราคาในรูปแบบแพตเทิร์น(Pattern)ต่างๆนั้น ถูกสะท้อนมาจากจิตวิทยามวลชนของคนที่อยู่ในตลาดหุ้น … คอนเซ็ปของทฤษฎีคลื่นอีเลียต ( Elliott Wave Theory ) มีเท่านี้จริงๆ แต่ประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันมากที่สุดคือ ความชัดเจนของทฤษฎีถึงการนำมาใช้จริงในทางปฏิบัติ ว่าจะใช้ในการวิเคราะห์จริงได้อย่างไร หากเราพิจารณาโครงสร้างหลักของ ทฤษฎี Elliott Wave อย่างผิวเผินแล้วจะพบว่า การเคลื่อนที่ของราคาจะเกิดเป็นรูปแบบขาขึ้น คลื่น 1 ย่อลงคลื่น 2 พุ่งพรวดคลื่น 3 ย่ออีกนิดคลื่น 4 และก็ขึ้นอีกยกคือคลื่น 5 พอจบขาขึ้นชุดใหญ่แล้ว ก็ถึงตาขาลงบ้าง คือคลื่น a b c ตามลำดับ อย่างที่เราได้เคยเรียนรู้กันประเด็นคือคนส่วนใหญ่รวมทั้งผมด้วยในอดีตเรียนรู้มาเท่านี้จริงๆ ก็เพราะเจ้าตัวคอนเซ็ปผิวเผินของทฤษฎีเองนี้แหละ ที่ทำให้คนเราเข้าใจผิดมากที่สุด โดยหยิบยกทฤษฎีมาใช้กันอย่างไม่ถูกต้อง อยากวางคลื่นตรงไหนก็วาง? อยากยัดคลื่นตรงไหนก็ยัด? อยากจะวัดตรงไหนก็วัด? “ มโน “ กันไปต่างๆนานๆ … แล้วก็สรุปในภายหลังว่า ทฤษฎี Elliott Wave นั้นใช้ไม่ได้จริง

พอหลายคนได้เข้ามาศึกษาแล้วก็พบกับความยากและความซับซ้อนของทฤษฎี ที่เสมอนเป็นกำแพงบังตานักลงทุนให้รู้สึก ขยาด! ไม่กล้าที่จะกลับเข้ามาศึกษาทฤษฎีเชิงลึกกันอีกครั้ง และแล้วก็สรุปเหมือนเดิมว่า “ทฤษฎี Elliott Wave นั้นใช้ไม่ได้จริง” ผมเองก็เคยมีมุมมองเช่นนี้ไม่ต่างอะไรกับคุณ


“ ท่ายากจะเรียนรู้มันไปทำไม เล่นท่าง่ายๆได้ตังค์ก็พอ ”

 ประโดยนี้คุ้นๆไหม ? เป็นคำพูดที่ผมใช้ปลอบใจตัวเองเวลาท้อ เมื่อศึกษา ทฤษฎี Elliott Wave แล้วไม่ประสบความสำเร็จ โดยหันหลังให้กับทฤษฎี และค้นหาระบบการเทรดในรูปอื่นๆอีกมากมาย เพื่อหวังแค่ว่าจะเจออะไรที่ง่ายกว่าการวิเคราะห์ Elliott Wave ทุกวันนี้ผมได้ข้อสรุปจากประสบการณ์เทรดของตัวเองแล้วว่า การวิเคราะห์การเทรดด้วยวิธีที่ “ง่าย” หรือวิธีที่ “ยาก” นั้น มันไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญคือ

" การวิเคราะห์การเทรดในแต่ละครั้ง เราสามารถมีเหตุผลรองรับการเทรด ที่เชื่อมโยงอ้างอิงกับทฤษฎีได้มากน้อยเพียงใดต่างหาก "


เนื่องจากข้อมูลทางทฤษฎีคือข้อมูลเชิงวิชาการที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย อ้างอิงออกมาเป็นสถิติ ผ่านการพิสูจน์ ทดสอบและเผยแพร่สู่สาธารณชน ที่เกิดการยอมรับมาอย่างยาวนานและได้บัญญัติขึ้นว่า “ทฤษฎี (Theory)” ดังนั้นหากเราวิเคราะห์การเทรดบนแนวทางทางทฤษฎีแล้วละก็ นั่นหมายถึงเรากำลังใช้หลักการวิเคราะห์ที่อยู่บนพื้นฐานของหลัก “ เหตุและผล ” นั่นเอง ?
ทำไมถึงต้องวิเคราะห์การเทรดให้อยู่บนพื้นฐานหลักของเหตุผลด้วยละ ?


เนื่องจากการเทรดที่ยึดแนวทางของเหตุและผลที่อิงตามทฤษฎีนั้น สามารถปฏิบัติหรือ “ทำซ้ำ” ได้ จากการนำข้อมูลเชิงปริมาณที่ทฤษฎีได้ระบุไว้ มาเป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์หรือคาดคะเนกับหลักสมมติฐานต่างๆที่ทฤษฎีได้กำหนดไว้ อย่างเช่นทฤษฎีคลื่น อีเลียต Elliott Wave จะใช้อัตราส่วนของเลขฟีโบแนนซี่ (Fibonacci number )ในการวิเคราะห์ร่วมเพื่อหาเป้าหมายของราคา หรือการพักตัวของราคา เป็นต้น

ซึ่งการเทรดในแต่ละครั้งจะมีเหตุผลรองรับ มีแบบแผนการเทรดที่ชัดเจนเสมอ โดยแผนการที่วิเคราะห์ออกมานั้น เราสามารถจะวิเคราะห์ได้อย่างอัตโนมัติ ว่าสามารถเชื่อมโยงการวิเคราะห์เข้ากับทฤษฎีในหัวข้อไหน ? เพราะอะไร ? แล้วผลลัพธ์ที่ออกมานั้นควรเป็นไปในทิศทางข้อสมมติฐานใดได้บ้าง ? นั่นเอง

ในส่วนของบทนี้จะขอเป็นการเกริ่นนำคร่าวๆก่อนนะครับ บทความหน้าผมจะยกตัวอย่างอธิบายถึงกรณีศึกษาต่างๆ ให้คุณได้เรียนรู้และเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นถึงการ สอนElliott Wave เพื่อนำความรู้ไปใช้จริงในทางปฏิบัติ

ฝากติดตามบทความชุดถัดๆไปด้วยนะครับ เนื้อหาจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในส่วนของ ทฤษฎี Elliott Wave , เทคนิคมุมมองต่างๆที่ผมตกผลึก รวมทั้งมุมมองส่วนตัวที่ผมเห็นแย้งกับ ทฤษฎี Elliott Wave ในหัวข้อต่างๆ รับรองเป็นเนื้อหาแปลกใหม่ใหม่แหวกแนว โดยที่คุณไม่เคยเรียนรู้จากที่ไหนแน่นอน…ผมกล้ารับประกัน!

หรือท่านใดใจร้อนอยากจะศึกษา ทฤษฎี Elliott Wave เชิงลึกในทางปฏิบัติ + เทคนิคการเทรดของผม ท่านสามารถศึกษา VDO Youtube เรียนElliott Wave ในหัวข้อต่างๆในเว็บบล็อกดังต่อไปนี้


" รวม VDO สอนเล่นหุ้น | เทคนิคเก็งกำไรหุ้นที่น่าสนใจ | สอนElliott wave "สามารถศึกษา VDO วิเคราะห์ Elliott Wave บันทึกเทรดสดได้ที่หัวข้อเว็บบล๊ก ดังต่อไปนี้
-โต่งเต่ง-
12 ก.ค. 60X