สอน Elliott Wave


สอนElliott Wave เรียนรู้ทฤษฎีคลื่น Elliott Wave เชิงลึก! รวม VDO สอนการนับคลื่น Elliott Wave  (ภาคปฏิบัติ) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริง กับกรณีศึกษา SET Index...
วิดีโอ สอนนับคลื่น Elliott Wave เรียนElliott Wave ผ่านทาง Youtube ...วิดีโอบันทึกสอนเล่นหุ้น โดยวิธีนับ คลื่นอีเลียต Elliott Wave เป็นวิดีโอที่แชร์มุมมองการวิเคราะห์ ทฤษฎี Elliott Wave โดยใช้เหตุและผลอ้างอิงตามตำราหรือหนังสือ Elliott Wave ( Mastering Elliott Wave & Elliott Wave Principle Key to Market Behavior ) เพื่อวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาตลาด โดยใช้กรณีศึกษาจากดัชนี้ SET Index 

เนื้อหาวิดีโอทั้งหมดจะค่อนข้างเชิงลึก(หน่อย)นะครับ เพราะเป็นการวิเคราะห์ที่อิงทฤษฎี(เพียว) 100% ดังนั้นวิดีโอชุดนี้จะสอนการวิเคราะห์ Elliott Wave ให้คุณมีมุมมองที่สามารถนำความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้จริงได้ในทงปฏิบัติ โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของผม

ผมขอทำความเข้าใจก่อนนะครับว่า " ทฤษฎี " คือเนื้อหาเชิงวิชาการ ซึ่งเนื้อหาเชิงวิชาการนั้นไม่เคยที่จะสอนหรืออธิบายเกี่ยวกับวิธี " การนำทฤษฎี คลื่น Elliott Wave มาใช้ให้ได้จริง ในทางปฏิบัติ " เลยจริงไหม? 

ดังนั้น หากเราต้องการจะนำข้อมูลเชิงวิชาการมาใช้ให้ได้จริง ผมมีมุมมมองว่าเราจำเป็นต้องมีเทคนิคมุมมองส่วนตัวเข้ามาประยุกต์ใช้ด้วย ซึ่งมุมมองเทคนิคดังกล่าวจะเกิดจากประสบการณ์และข้อสังเกตุต่างๆของตัวเราเอง (ถ้าฝึกฝนและสังเกตมากพอ)  ส่วนตัวผมจะนำสัญญาณเทคนิคจากอินดิเคเตอร์(Indicator) มาช่วยในการจับหรือนับสถานะคลื่น Elliott Wave ให้ไวและง่ายขึ้น

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า หากนำสัญญาณเทคนิคอินดิเคเตอร์มาช่วยในการนับสถานะคลื่น Elliott Wave แล้วจะมีความถูกต้องแม่นยำ 100 % เราจำเป็นต้องวิเคราะห์และอิงข้อมูลจากทฤษฎีเป็นหลัก

ตัวอย่างเช่น จากหนังสือผลงานเขียนของผม ชื่อ " หนังสือเล่นหุ้นอย่างไร ไม่มโน " ผมได้เผยแพร่เทคนิคเกี่ยวกับ การนับคลื่น Elliott Wave ไตล์ โต่ง-เต่ง โดยใช้สัญญาณอินดิเคเตอร์มาช่วยนับสถานะคลื่น โดยใช้ตัวเคลื่อนที่ช้า หรือ MACD มีหน้าที่จับสถานะคลื่นใหญ่ และตัวเคลื่อนที่ไว คือ CCI & STO มีหน้าที่จับสถานะคลื่นย่อย (ที่อยู่ในคลื่นใหญ่)


เทคนิค การนับคลื่น Elliott Wave สไตล์โต่งเต่ง คือ ..


W.5 = เกิดสัญญาณ Divergence กับยอด W.3
W.3 = เกิดสัญญาณ Convergence จากตัวเคลื่อนที่ช้า
W.2 = เกิดสัญญาณ Hidden Divergence จากตัวเคลื่อนที่ไว
W.4 = เกิดสัญญาณ Hidden Divergence จากตัวเคลื่อนที่ช้า
W.B = เกิดสัญญาณ Hidden Divergence จากตัวเคลื่อนที่ไว ( ในกรณีที่คลื่น B ไม่ใช่ Strong B) เป็นต้น
สอนElliott Wave | เรียนElliott Wave | สอนอีเลียต
เทคนิคนับคลื่น Elliott Wave สไตล์ โต่งเต่ง
แต่ละเทคนิคของผมที่ได้เผยแพร่ไปนั้น ยังมีเงื่อนไขรายละเอียดในการนำมาใช้อีกเยอะมาก ซึ่งผมได้เขียนอธิบายสรุปวิธีการประยุกต์ใช้อย่างละเอียดในหนังสือของผม เล่นหุ้นอย่างไร ไม่มโน ลองหาอ่านศึกษากันได้ครับ ...

ย้อนกลับมาที่หัวข้อเดิม ประเด็นคือถ้าคุณสังเกตเห็นสัญญาณ Divergence นั่นหมายถึงอาจจะเป็นสถานะคลื่นเอลเลียต ( Elliott Wave ) คลื่นที่ 5 แต่ประเด็นที่เราต้องวิเคราะห์ให้ได้คือ ราคาที่ทำ New High สูงกว่ายอดคลื่น 3 นั้น ไม่ได้เป็นสิ่งการันตีว่าจะเป็นคลื่น 5 เสมอไป เนื่องจากทางทฤษฎียังมีรูปแบบบางแพทเทิรน์รองรับอยู่ เช่น Strong B ของ Correction Flat ( Irregular , Irregular Failure , Running ) , Strong B ของ Running Triangle หรือ จะเป็น Non Standard Correction ประเภท Small x Wave เป็นต้น

ดังนั้นสัญญาณ Divergence ที่เราสังเกตเห็นจากข้างต้นนั้น ไม่ได้หมายถึงสถานะคลื่นเอลเลียต ( Elliott Wave ) คลื่นที่ 5 เสมอไป เราจำเป็นต้องนำความรู้ทางทฤษฎีคลื่นเอลเลียต ( Elliott Wave ) กฎเกณฑ์ ข้อบังคับรวมถึงอัตราส่วนตามทฤษฎีต่างๆมาวิเคราะห์ร่วมด้วย เพื่อพิสูจน์สถานะคลื่นที่เราเห็นนั้นว่าควรให้น้ำหนักการวิเคราะห์ในทิศทางเดียวกับสัญญาณอินดิเคเตอร์หรือไม่

สรุปสัญญาณอินดิเคเตอร์ (Indicator)เป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสังเกตสถานะคลื่น Elliott Wave ให้ไวและง่ายขึ้นเท่านั้นเอง แต่ไม่ได้หมายถึงจะถูกต้อง 100% เราจำเป็นต้องใช้ทฤษฎีมาประยุกต์เพื่อพิสูจน์สถานะคลื่นด้วย
ลองศึกษาวิดีโอ เรียนElliott Wave ดังต่อไปนี้ ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจและเห็นภาพการวิเคราะห์ รวมถึงการสร้างกรณีสมมติฐานเงื่อนไขต่างๆตามทฤษฎีได้มากขึ้นครับ... รับชมได้เลยครับ  
 VDO นับคลื่นElliott Wave Set Index จะ Update เป็นระยะผ่าน Youtube Channel นี้นะครับ 
https://goo.gl/MEJthl
(หัวข้อ Play List เลือกชุดวิดีโอชื่อ สอน Elliott Wave นับคลื่น Set Index  By โต่งเต่ง )

1. สอนElliott wave Set Index สอนนับคลื่นอีเลีต ครั้งที่ 6 วันที่ 16/10/59 


2. สอนนับคลื่น Elliott Wave Set Index 23/7/59 ครั้งที่ 5


3. อธิบายการนับคลื่นอีเลีต Set Index 10/7/59 ครั้งที่ 4


4. อธิบายการนับคลื่นอีเลียต Set Index 24/4/59 ครั้งที่ 3 


5. VDO สอนเล่นหุ้นเก็งกำไร วิเคราะห์สด Elliott Wave  Part 90 วิเคราะห์Set Index ครั้งที่ 2 


6. อธิบายการบ้านในส่วน Correction Set  3/4/59 และมุมมอง SET Index ครั้งที่ 1 


X