ติดต่อฉัน


ช่องทางติดต่อผู้เขียนวิทยากรเผยแพร่ความรู้ฟรี !สามารถติดต่อเพื่อรับเชิญงานบรรยาย(วิทยากร) งานเขียน เผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนเป็นวิทยาทานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งหน่วยงานของรัฐ สถานบันการศึกษา หรือบริษัทหลักทรัพย์เอกชนติดต่อ
Line ID : @manowave
Email : Sikarinchaiya@gmail.com
Face Book : www.facebook.com/9tiwhun


วิทยากรบรรยายงานสัมมนา "เลิกมึน เลิกมั่ว เลิกมโน Elliott Wave" วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ณ . โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท 20 ผู้เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 400 ท่าน
สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTBST


วิทยากรบรรยายงานสัมมนา "เลิกมึน เลิกมั่ว เลิกมโน Elliott Wave" วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ณ . โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท 20 ผู้เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 400 ท่าน
สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTBST

วิทยากรบรรยายงานสัมมนา "เลิกมึน เลิกมั่ว เลิกมโน Elliott Wave" วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ณ . โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท 20 ผู้เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 400 ท่าน
สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTBST
งานสัมมนา "เลิกมึน เลิกมั่น เลิกมโน Elliott Wave " ครั้งที่ 2  วันที่ 16 ธันวาคม 2560
งานสัมมนา "เลิกมึน เลิกมั่น เลิกมโน Elliott Wave " ครั้งที่ 2  วันที่ 16 ธันวาคม 2560
งานสัมมนา "เลิกมึน เลิกมั่น เลิกมโน Elliott Wave " ครั้งที่ 2  วันที่ 16 ธันวาคม 2560
วิทยากรรับเชิญ หน่วยงานของรัฐ กรมการจัดหางาน ปี 2558บรรยายที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2558สัมมนาการกุศล สร้างบันไดถายวัดพระเจ้าทันใจ อ.ปัว จ.น่าน ปี 2558บริษัทหลักทรัพย์ KTBST เป็นผู้สนับสนุนงานสัมมนาเปิดตัวหนังสือ เล่มที่ 1 ปี 2559งานสัมมนาฟรี รวบรวมเงินบริจาค มอบให้โรงเรียนแม่ต๋ำกลาง
อ.พยาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อสมทบทุนสร้างสระว่ายน้ำ ปี 2559

X