แชร์เทคนิคเก็งกำไรในสภาวะตลาดขาลง โดยทฤษฎี Gap + Elliott Wave (8/6/61)


VDO บันทึกเทรดสดชุดที่ 115 เป็นการวิเคราะห์เก็งกำไรหุ้น ในทิศทางตลาดขาลงกับสินค้า DW (Put) โดยใช้ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตประยุกต์กับทฤษฎี Gap (Elliott Wave)เพื่อหาจังหวะเข้าซื้อที่แม่นยำ พร้อมข้อผิดพลาดต่างๆจากการเทรดครั้งนี้ 


บทความและ VDO บันทึกเทรดสดชุดนี้ จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับวิธีจังหวะเข้าเก็งกำไรในทิศทางตลาดขาลงของ SET Index กับสินค้า DW ของฝั่ง Put Option และเก็งกำไรหุ้น AKR

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ VDO บันทึกเทรดสดชุดที่ 115 นี้จะเป็นการอธิบายจังหวะเข้าเก็งกำไรของ DW ในขณะทำคลื่น 5 ขยาย(ขาลง) หรือ Extension Wave โดยคลื่น 5 นั้นยังเคลื่อนที่ไม่ครบวัฏจักรหรือที่ผมมักเรียกว่า เคลื่อนที่ไม่ครบ Loop Cycle (ลูปไซเคิล) โดยสังเกตจาก Gpa ที่เป็นหัวใจสำคัญสำหรับพิจารณาจุดเข้าซื้อในครั้งนี้ คือ หากราคาไม่สามรถเคลื่อนที่ขึ้นเหนือ Gap ดังกล่าวได้ จะถือว่าเป็นลักษณะของ Breakaway gap จะส่งผลให้เกิดคลื่น Correction Wave 4 เพื่อปรับลงคลื่น 5 ต่อ 


แต่หากราคาสามารถปิดเหนือ Gap นั้นได้ และเคลื่อนที่ขึ้นคนละทิศทางกับ Gap ที่เปิดโดดลงนั้นจะถือว่าเป็น Exhaustion Gap นั่นคือคุณสมบัติของสถานะคลื่นเอลเลียตคลื่นที่ 5 ซึ่งหมายความว่าคลื่น 5 ขยายที่ได้อธิบายก่อนหน้านั้น ได้เคลื่อนที่จบครบวัฏจักรแล้วนั่นเองหากยังไม่เข้าใจเนื้อหาที่ผมเขียนบรรยายไม่ต้องกังวลนะครับ ลองศึกษา VDO บันทึกการเทรดชดที่ 115 นี้ก็จะทำให้เข้าใจและเห็นภาพหลักการวิเคราะห์ , วิธีเช็คอัตราส่วนเพื่อยืนยันสถานะคลื่น , สัญญาณนับคลื่นเอลเลียตสไตล์โต่งเต่งที่ช่วยยืนยัน และเทคนิคอื่นๆอีกมากมาย (แนะนำศึกษาจากหนังสือ Elliott Wave ผลงานเขียนของผม ทั้ง 2 เล่มก็จะทำให้เข้าใจเนื้อหาใน VDO และบทความนี้ได้มากยิ่งขึ้น) สรุปจุดเด่น – จุดด้อย(ข้อผิดพลาด)จากการเทดรครั้งนี้ 
1. หุ้น Dw (Put Option)


จุดเด่นคือ ในการเข้าซื้อ : จังหวะเข้าซื้อที่ได้เปรียบ และสามารถรันเทรนได้ตามสถานะคลื่นจนเคลื่อนที่ครบ Cycle

จุดด้อย ข้อผิดพลาด : เข้าเล่นเก็งกำไร ณ สถานะคลื่นสุดท้าย ที่มีความเสียงสูงเมื่อราคาเคลื่อนที่ครบจบสถานะคลื่นทำให้ราคาเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม ส่งผลให้ขายหุ้นไม่ทัน ทำให้ขาดทุนในที่สุด และไม่ได้เทียบตาราง DW ทำให้คาดการณ์การเคลื่อนที่ของ กราฟ DW ผิด รวมทั้งไม่ได้เฝ้าหน้าจอ

ผลลัพธ์ : ขาดทุน2. หุ้น AKR 


จุดเด่น ในการเข้าซื้อ : ไม่มี 

จุดด้อย ข้อผิดพลาด : ไล่ราคา ณ สถานะคลื่นสุดท้าย , เมื่อราคาเคลื่อนที่ครบวัฏจักรคลื่นทำให้เกิดแรงขายอย่างรวดเร็ว ขายไม่ทัน 

ผลลัพธ์ : ขาดทุน รายละเอียดมีอธิบายสรุปใน VDO Youtube นี้ (แนะนำศึกษาจากหนังสือ Elliott Wave ผลงานเขียนของผม ทั้ง 2 เล่มก็จะทำให้เข้าใจเนื้อหาใน VDO และบทความนี้ได้มากยิ่งขึ้น)

Link รายละเอียดหนังสือ Elliott Wave : http://www.mano-wave.com/2018/02/elliott-wave-book-elliott-wave-analyst.html

เก็งกำไรหุ้น

X