Maco / Focus-w2 ขายหมูกระจาย บันทึกเทรดสดชุดที่ 107วิดีโอบันทึกเทรดสด สอนเล่นหุ้นเก็งกำไร แบ่งปันเทคนิคการเทรดกรณีศึกษาหุ้น Maco และ Focus-w2สอนเล่นหุ้นเก็งกำไร บันทึกเทรดสด Maco / Focus-w2


วิดีโอบันทึกเทรดสด สอนเล่นหุ้นเก็งกำไร ชุดที่ 107 หุ้น Maco และ Focus-w2

 

เป็นวิดีโอบันทึกการวิเคราะห์ซื้อขายหุ้นในสภาวะตลาดจริง ของวันที่ 3 สิงหาคม 2560 โดยใช้ทฤษฎี Elliott Wave ในการวิเคราะห์เพื่อหาจังหวะเข้าเก็งกำไร วิเคราะห์สถานะคลื่น Elliott Wave จากโครงสร้างเล็ก และสร้างเงื่อนไขการวิเคระห์ เพื่อหาจุด "เข้าซื้อ ณ จุดขาย" นี้เป็นคอนเซ็ปการวิเคราะห์ในแบบฉบับของผม สำหรับเล่นหุ้นเก็งกำไร ...

แต่ต้องระวังนะครับตรงนี้ของย้ำ! อย่างที่ผมได้เคยอธิบายไว้ในหนังสือผลงานเขียนของผมแล้วว่า หุ้นที่นำมาวิเคราะห์เพื่อเล่นเก็งกำไรนั้น ผมยังไม่ได้พิจารณาถึงสถานะโครงสร้าง Elliott Wave ในภาพใหญ่ ผมวิเคราะห์เพียงแต่สถานะเทรนเบื้องต้นของภาพใหญ่เท่านั้น และทำการ Zoom ย่อยเข้าไปพิจารณาสถานะคลื่น Elliott Wave ในภาพเล็กว่ามี Upside ที่ราคาจะสามารถวิ่งขึ้นได้หรือไม่ 

  • ข้อเสีย สำหรับวิเคราะห์เล่นหุ้นเก็งกำไร คือ มีความเสี่ยงสูงที่เราจะพิจารณาผิดพลาดเนื่องจาก วิเคราะห์เพียงแต่โครงสร้างเล็ก ไม่ได้พิจารณาโครงสร้าง Elliott Wave ที่แท้จริงในภาพใหญ่ ดังนั้นมีโอกาสสูงที่ราคาวิ่งขึ้นในภาพเล็กที่เราเห็นนั้น อาจจะเป็นเพียงการรีบาวด์ขึ้นเพื่อลงต่อ ของภาพใหญ่ก็เป็นไปได้ กรณีในภาพใหญ่เป็นเทรนขาลง หรือภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นแต่เป็นขาขึ้นชุดสุดท้าย ลักษณะแบบนี้ต้องระวังให้มากครับ ต้องเฝ้าราคาและสร้างเงื่อนไขการวิเคราะห์ด้วยครับ

ดังนั้นเราควรคำนึงถึงการวิเคราะห์สถานะคลื่นในภาพใหญ่ก่อนเป็นำดับแรก เพื่อให้ทราบสถานะคลื่นที่ชัดเจนและสามารถวิเคราะห์หาทิศทางความเป็นไปได้ของภาพเล็กที่เรากำลังวิเคราะห์การเทรดได้นั่นเอง

  • ข้อดี สำหรับวิเคราะห์เล่นหุ้นเก็งกำไร คือ ความไวในการวิเคราะห์ ไม่ต้องเสียเวลาพิจารณาโครงสร้างในภาพใหญ่ ไม่ต้องสร้างเงื่อนไขสมมติฐานแบบแผนในการพิจารณาให้หลากหลายกรณี ดังนั้นในทางปฏิบัติผมจะลด ข้อเสีย โดยการ "เข้าซื้อ ให้เข้าใกล้ ณ จุดขาย " ให้ได้เพื่อให้เกิดความเสียหายจากการเทรดให้น้อยที่สุด
วิดีโอ(ชุดเต็ม) บันทึกเทรดสดชุดที่ 107สำหรับกรณีศึกษาหุ้น Focus-w2 และ Maco ข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์จากการเข้าซื้อคือ ไล่ราคา เหตุผลที่ผมไล่ราคาเนื่องจาก เข้าซื้อเมื่อราคา Correction ของวันที่ 2 สิงหาคม ไม่ทัน และหลังจากนั้นปรากฏว่าวันที่ 3 สิงหาคม ราคาได้วิ่งขึ้นและเปิดโดด Gap อย่างรวดเร็ว แนวทางในการวิเคราะห์ที่วางแผนไว้คือ ผมจะเข้าไป Zoom เพื่อพิจารณาคลื่นย่อย ว่าชุดคลื่นที่โดด Gap นั้นอยู่สถานะคลื่นที่เท่าไหร่ หากพิจารณาแล้วพบว่าครบสถานะคลื่นย่อย ผมจะยังไม่เข้าซื้อทันที แต่จะรอให้ราคาย่อ โดยเช็คอัตราส่วนตามทฤษฎี พิจารณาจำนวนคลื่นย่อย รวมทั้งพิจารณาจุดสังเกตสัญญาณเคลื่อนที่ครบสถานะคลื่นต่างๆจากอินดิเคเตอร์ และราคาได้ยืนยันการจบตามทฤษฎี จึงจะทำการเข้าซื้อได้ 

แต่จากการณีศึกษาดังกล่าวพบว่า หุ้นทั้ง 2 ตัว เปิด โดด Gap ขึ้น ซึ่งเป็น Gap เพราะเภท Breakaway Gap ดังนั้นจากการพิจารณาเบื้องต้นจึงพบว่า Gap ประเภทนี้จะไม่มีการย่อราคา ณ ขอบ Gap เนื่องจากเป็น Gap ต้นเทรนของคลื่นที่ 1 (ย่อย) ผมจึงตัดสินใจเข้าซื้อและเข้าไปพิจารณาสถานะคลื่นย่อยพบว่า สถานะคลื่นดังกล่าวยังไม่เคลื่อนที่ไม่ครบสถานะ ด้วยเหตุผลนี้ผมจึงตัดสินใจเข้าซื้อ ถึงแม้ ณ ราคาหุ้นปัจจุบันกำลังวิ่งขึ้นประทะแนวต้านอยู่ก็ตาม

ลองศึกษารายละเอียดการเทรดทั้งหมดจาก VDO สอนเล่นหุ้นเก็งกำไร บันทึกการเทรดสดชุดที่ 107 เพื่อจะได้เห็นภาพถึงหลักการวิเคราะห์ที่ชัดเจนมากขึ้น ข้อผิดพลาดจากการเทรดต่างๆ และนำมุมมองเทคนิคที่ผมได้เผยแพร่นั้น นำไปปรับใช้กับการเทรดของคุณเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ ไม่มากก็น้อยครับ


-โต่งเต่ง-
8 ส.ค.60X